Πολιτική Επιστροφών

Η αγορά προϊόντων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από την Grande Security ΑΕ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων:

 

Πολιτική Πωλήσεων – Επιστροφών

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Η καθυστέρηση αποπληρωμής οποιαδήποτε οφειλής επιφέρει στον αγοραστή τόκους υπερημερίας, και σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης για είσπραξη οφειλών, η Grande Security ΑΕ θα διεκδικήσει δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 20 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι σε άριστη κατάσταση τα ίδια όπως και η συσκευασία τους (όπως  ακριβώς τα αντίστοιχα προϊόντα στην αποθήκη). Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στον αγοραστή με δική του χρέωση.

Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό διακίνησης.

Τα έξοδα αποστολής των προς επιστροφή προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός εάν η επιστροφή των προϊόντων οφείλεται σε λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας από την Grande Security ΑΕ και πάντα κατόπιν συνεννόησης.

Η υπογραφή του υπαλλήλου της μεταφορικής εταιρείας στα φορολογικά παραστατικά της Grande Security ΑΕ συνιστά την απόδειξη παράδοσης εμπορευμάτων εκ μέρους της εταιρείας και ουδεμία ευθύνη φέρει πλέον η Grande Security ΑΕ για την καταστροφή ή κλοπή των παραδοθέντων προϊόντων και συνεπώς δεν φέρει καμία υποχρέωση αντικατάστασης, ή επισκευής των απολεσθέντων, ή καταστραφέντων προϊόντων.

Τα προϊόντα αποστέλλονται στον τόπο προορισμού με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.

Η επιλογή του τρόπου μεταφοράς και της μεταφορικής εταιρείας είναι επιλογή και ευθύνη του αγοραστή.

Όσες παραγγελίες που έχουν πληρωθεί έως τις 14:30, αποστέλλονται την ίδια ημέρα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας ενός προϊόντος, είτε λόγω βλάβης, είτε άλλων παραγόντων (κακή εγκατάσταση, διακοπή τηλεφωνικής γραμμής, διακοπή ασύρματης επικοινωνίας, ανεπαρκής συντήρηση) η Grande Security ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για βλάβες κατά της ζωής και της περιουσίας που μπορούν να συμβούν στον φυλασσόμενο χώρο. Επίσης, η εταιρεία δεν ευθύνεται για χρεώσεις προς παρόχους τηλεφωνίας, που πιθανόν να προκύψουν από προϊόντα που συνδέονται στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Η αποστολή των εμπορευμάτων στην επαρχία γίνεται με αντικαταβολή ή με κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα προκαταβολικά.

Οι φωτογραφίες κάποιων προϊόντων μπορεί να είναι ενδεικτικές.

Όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα υπόκεινται σε εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης βάσει του Π.Δ.117/04 και η Grande Security ΑΕ , σαν εισαγωγέας, υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει στις συμβεβλημένες εταιρείες την αντίστοιχη εισφορά ανακύκλωσης.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να είναι ενδεικτικές και να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

 

ΟΡΟΙ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εγγύηση των προϊόντων (2 έως 5 έτη) παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η υποχρέωση της Grande Security ΑΕ σαν διανομέας, περιορίζεται στην δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων (εργασία και ανταλλακτικά). Η Grande Security ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, να πληρώσει έξοδα μετακίνησης ή άλλα έξοδα που πραγματοποίησε ο εγκαταστάτης για προϊόντα που δεν δούλεψαν ενώ ήταν καινούργια ή παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προσκόμιση (πρωτότυπο ή αντίγραφο) του παραστατικού αγοράς.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση προϊόντος με την αναφορά βλάβης από τον πελάτη χωρίς το προϊόν να ελεγχθεί από το service της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ενός προϊόντος και μόνο τότε, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με άλλο προϊόν παρομοίων ή καλυτέρων χαρακτηριστικών, ιδίου ή άλλου κατασκευαστή.

Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος εντός της εγγύησης, δεν σημαίνει και την εκ νέου ανανέωση της εγγύησης.

Η μεταφορά των προς επισκευή προϊόντων γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αμφισβητεί ότι η βλάβη σε προϊόν εντός εγγύησης δεν προκλήθηκε από λάθος συνδεσμολογία, υπέρβαση τροφοδοσίας, υπερτάσεις τηλεφωνικού δικτύου, κεραυνούς, έκθεση σε ακραίες συνθήκες, αλλά είναι ελαττωματικό το ίδιο το προϊόν, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί το προϊόν στην κατασκευάστρια εταιρεία με δικά του έξοδα για την εξακρίβωση του τρόπου πρόκλησης της βλάβης.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι συσκευές ελέγχονται μόνο για τη βλάβη που αναφέρεται από τον πελάτη κατά την είσοδό του στο service.

Συσκευές οι οποίες δεν συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή βλάβης, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται στον πελάτη με δικά του έξοδα.

 

Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

·            Όταν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από υπερτάσεις του δικτύου 220V ή υπερτάσεις του τηλεφωνικού δικτύου.

·            Από λάθος συνδεσμολογία, πτώση, εισροή υδάτων, έκθεση σε θερμοκρασία ή υγρασία εκτός των ορίων λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.

·            Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας.

·            Όταν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός του προϊόντος.

·            Όταν στις κάμερες έχουν κοπεί τα καλώδια των βυσμάτων.

·            Όταν έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς η συσκευασία των προϊόντων

Top