• Η Grande Security A.E. με συνεχή παρουσία 40 ετών στην Ελληνική αγορά, παρέχει στους επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας, προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, συστήματα ασφαλείας, CCTV, πυρανίχνευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης για την προσωπική και επαγγελματική ασφάλεια
  • Καλύπτει και εξασφαλίζει με τα προϊόντα που διαθέτει χονδρικώς από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους, απαιτήσεις μικρών και μεγάλων έργων
  • Λειτουργεί με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και άρτια τεχνική υποστήριξη
  • Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τον επαγγελματία σύμβουλο, τεχνικό, εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας
  • Διαθέτει 24ωρο ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ CCTV
  • Βρίσκεται σε ιδιόκτητες θωρακισμένες εγκαταστάσεις, με οπτικές ίνες διπλής όδευσης ειδικά διαμορφωμένες στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ΚΛΣ που πληροί όλες τις προδιαγραφές
  • Διαθέτει δέκτες τελευταίας τεχνολογίας για γρήγορη υποδοχή των Σημάτων όλων των εργοστασίων της παγκόσμιας αγοράς, σε συνδυασμό με το Ελληνικό Λογισμικό για την διαχείριση και επεξεργασία σημάτων των συστημάτων ασφαλείας - FrourosII
  • Μέγιστη ασφάλεια επικοινωνίας με universal συσκευές GPRS με χρήση Κάρτας GLOBAL SIM, σε συνεργασία με την Vodafone για την Ελληνική και Κυπριακή αγορά
  • Με άρτια εκπαιδευόμενο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με όλα τα πιστοποιητικά και κρατικά έγγραφα από το υπουργείο Δημοσίας Τάξης
  • Σε συνεργασία με πάνω από 400 αυστηρά επιλεγμένες εταιρείες συστημάτων ασφαλείας
Top