Προσωπικά Δεδομένα

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο www.grande.gr που με τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επαγγελματισμό επιδιώκει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχετικά με την  πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

 

Εξίσου σημαντική, όμως, είναι για εμάς και η ασφάλεια των προσωπικών πληροφορίων που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας και μοιράζεστε μαζί μας, ώστε να εκτελούμε τις παραγγελίες σας ή να μένουμε σε επαφή, ώστε να είστε ενήμεροι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Παρακάτω θα βρείτε την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία μας, όπου περιγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, οι λόγοι επεξεργασίας αυτών, σε ποιους μεταδίδονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον χρόνο που απαιτείται η τήρησή τους από εμάς, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να μεταβάλλεται από καιρό εις καιρό, σε περίπτωση δε που επέλθουν σημαντικές μεταβολές, θα φροντίσουμε ώστε να ενημερωθείτε με τρόπο άμεσο και εμφανή για αυτές. Εφόσον, η Εταιρεία μας αποκτήσει πρόσθετες εμπορικές δραστηριότητες, θα θεωρείται ότι αυτές καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν υπάρξει αλλαγή, για την οποία θα ενημερωθείτε άμεσα.

 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας

 

Grande Security Μον. Α.Ε.

 

Λεωφ. Πρωτοπαπαδάκη 83

 

Γαλάτσι, T.K. 11147

 

Τηλ.: 210 2135884-5

 

Fax.: 210 2922148

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

(α) Κατά την εγγραφή σας στο Grande.gr

 

Κατά την δημιουργία λογαριασμού στο grande.gr θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμο και μία διεύθυνση e-mail. Το παραπάνω e-mail θα αποτελεί το  username σας για την είσοδο στο λογαριασμό σας, ενώ θα πρέπει να ορίσετε και ένα password, το οποίο κρυπτογραφείται από το σύστημα και δεν είναι γνωστό σε εμάς.

 

Κατά την εγγραφή σας και εν συνεχεία από το τμήμα διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού, μπορείτε να συναινέσετε στη μεταξύ μας επικοινωνία για λήψη ενημερώσεων σχετικά με την δραστηριότητα, τα προϊόντα και τις προσφορές μας.

 

(β) Κατά την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού σας προφίλ

 

Εφόσον επιθυμείτε την υποβολή παραγγελίας μέσα από τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό στο Grande.gr θα πρέπει να ορίσετε μία διεύθυνση παράδοσης χορηγώντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε να είναι διαφορετική η διεύθυνση χρέωσης, μπορείτε να χορηγήσετε και αυτή, ομοίως με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

(γ) Κατά την υποβολή παραγγελίας τηλεφωνικά ή μέσω e–mail

 

Σε περίπτωση που υποβάλλετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας ή μέσω e-mail, τότε θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής, εφόσον διαφέρουν, πλέον στοιχείων τηλεφωνικής επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο).

 

(δ) Κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας

 

Ο χώρος του καταστήματός μας παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με σκοπό την προστασία της περιουσίας της Εταιρείας αλλά και της ασφάλειας των προσώπων, που επισκέπτονται το κατάστημά μας. Το κύκλωμα τηλεόρασης πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο καταγραφή εικόνας, η οποία αποθηκεύεται σε προστατευμένο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο η Διοίκηση της Εταιρείας. Οι καταγραφές διατηρούνται για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, εκτός αν συντρέξει νόμιμος λόγος περαιτέρω διατήρησης αυτών.

 

(ε) Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας στο www.grande.gr

 

Κατά την χρήση του ιστοτόπου μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας, ώστε να υποβάλλετε προς εμάς κάποιο ερώτημα ή/και απορία, ή να ζητήσετε πληροφορίες ενόψει κατάρτισης σύμβασης πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Κατά την χρήση της συγκεκριμένης φόρμας θα ζητήσουμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και μία διεύθυνση e-mail.

 

 

 

Από ποιον συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Κατά κανόνα η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τα ίδια τα υποκείμενα, είτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού, είτε κατά την επικοινωνία μας για τη λήψη παραγγελίας ή παροχή προσυμβατικών πληροφοριών.

 

Ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μας γνωστοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο, όπως πχ στην περίπτωση που τρίτος υποβάλλει την παραγγελία για λογαριασμό σας. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο τρίτο μέρος ή εφόσον έχουμε νόμιμο συμφέρον για να εκπληρώσουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 

 

 

Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

 

(α) παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει και προσφέρονται από την Εταιρεία μας (εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις)

 

(β) δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση από το ηλεκτρονικό σας προφίλ (συγκατάθεση, νόμιμα συμφέροντα)

 

(γ) επικοινωνίας μαζί σας μετά από υποβολή σχετικού ερωτήματος στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας μας (συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, νόμιμα συμφέροντα)

 

(δ) προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας μας και ασφάλειας της υγείας των εργαζόμενων και των πελατών μας (νόμιμα συμφέροντα).

 

 

 

Με ποιους θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας σε χώρες και διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης, τα δεδομένα σας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο πώλησης σε τρίτους.

 

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε

 

(α) συνεργάτες μας, όπως ενδεικτικά

 

μεταφορικές εταιρείες ή εταιρείες courier, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών μας

σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή σε συνεργάτες μάρκετινγκ, για να μας προταθεί κάποια προωθητική ενέργεια

(β) δημόσιες αρχές ή αρχή προστασίας δεδομένων, εφόσον απαιτείται καλόπιστα με βάση την κείμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία τόσο προς το σκοπό συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση όσο και για το σκοπό προάσπισης των νομίμων συμφερόντων της Εταιρείας.

 

(γ) επενδυτές, εφόσον για την επέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας απαιτείται η διενέργεια ελέγχου από υποψήφιο επενδυτή, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια και τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 

 

Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα

Στοιχεία ηλεκτρονικού λογαριασμού στο Grande.gr

Μέσα από το προφίλ διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το προφίλ σας και όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η Εταιρεία θα διατηρήσει όσα είναι αναγκαία για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, την συμμόρφωσή της προς νομικές υποχρεώσεις, καθώς και προς το σκοπό διασφάλισης των επιχειρηματικών της συμφερόντων.

 

Στοιχεία που συλλέγονται κατά την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας/παραγγελίας μέσω e–mail

Η συλλογή αυτών των στοιχείων συνοδεύεται από καταχώρησή τους στα στοιχεία που προβλέπονται από τα συστήματα εκτέλεσης παραγγελιών και συμμόρφωσης προς φορολογικές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία σας παραμένουν αποθηκευμένα για όσο χρόνο απαιτείται για την άριστη εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και μετά την λήξη της συνεργασίας μας, για όσο διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωσή της Εταιρείας προς νομικές υποχρεώσεις, καθώς και προς το σκοπό διασφάλισης των επιχειρηματικών της συμφερόντων.

 

Στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας του Grande.gr

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και εφόσον δεν καταλήξουν σε συμβατική σχέση, διαγράφονται από την Εταιρεία μας μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την απάντηση στο ερώτημα/αίτημά σας.

 

Στοιχεία που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, εκτός αν κατά νόμο επιβάλλεται ή επιτρέπεται η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 

 

Τι φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει μεριμνήσει και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως η κρυπογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση, με στόχο να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση ή κοινοποίηση αυτών σε τρίτους.

 

Ειδικά και σε ότι αφορά τον κωδικό πρόσβασης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό, αυτός επιλέγεται από εσάς και συνίσταται να είναι εξαιρετικά ισχυρός και να μην κοινοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Συνίσταται να μην πραγματοποιείται αυτόματη αποθήκευση αυτού στο πρόγραμμα περιήγησης και η συχνή διαγραφή του ιστορικού, ώστε να αποτρέψετε αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.

 

 

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να προϋποθέτει τη χορήγηση συναίνεσης από εσάς. Σε αυτή την περίπτωση θα σας εξηγήσουμε με απλότητα και σαφήνεια, ποια είναι η σκοπούμενη επεξεργασία, ενώ θα μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, ακόμα και αν δεν μας χορηγήσετε την ζητούμενη συναίνεση.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται σε αυτή, οπότε και είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε κάθε επεξεργασία που στηρίζεται σε αυτή.

 

Επί του παρόντος, η συναίνεσή σας ζητείτε μέσα από τον ιστότοπο της Εταιρείας προς το σκοπό επικοινωνίας μέσω e-mail, ώστε να μαθαίνετε τις προωθητικές μας ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητές μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας μέσα από τις ρυθμίσεις του προσωπικού σας λογαριασμού ή να αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση grande@grande.gr. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διατηρήσουμε σε κρυπτογραφημένη μορφή το e-mail επικοινωνίας σας, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λάβετε ποτέ ξανά ενημέρωση από εμάς για προωθητικές ενέργειες.

 

 

 

Ας δούμε, τώρα ποια είναι τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

 

 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν τηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ποια είναι αυτά και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στο Grande.gr μπορείτε να ασκήσετε άμεσα το δικαίωμα αυτό μέσω του λογαριασμού σας. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπόκειται σε ταυτοποίηση του αιτούντος και εκπληρώνεται υπό τον όρο ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι επικαιροποιημένα. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στο Grande.gr μπορείτε να ασκήσετε άμεσα το δικαίωμα αυτό μέσω του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς, με εξαίρεση όσα επιβάλλεται να διατηρήσουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, που ορίζονται από τη νομοθεσία. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στο Grande.gr μπορείτε να ασκήσετε άμεσα το δικαίωμα αυτό μέσω του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ. όταν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε είναι ανακριβή

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που ανάγονται στην προσωπική σας κατάσταση ή για επεξεργασία που αφορά σε άμεσο μάρκετινγκ

Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή/και να αποστείλουμε αυτό το αρχείο σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών

Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που σας αφορούν επι τη βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον μία τέτοια απόφαση έχει ή θα είχε σημαντικές έννομες συνέπειες για εσάς.

Για όσα δικαιώματα δεν παρέχεται η δυνατότητα άμεσης άσκησης μέσω του προσωπικού σας προφίλ στο Grande.gr μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο grande@grande.gr με θέμα «Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων» και θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη ανταπόκρισή μας, υπό τους όρους και εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία.

 

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα κατά μη εύλογο τρόπο ή καταχρηστικά.

 

 

 

Αν θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων…

Έχετε κατά νόμο τη δυνατότητα να υποβάλλεται παράπονο/καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας εγκατάστασής μας ή της χώρας κατοικίας σας. Για την Ελλάδα, αρμόδια είναι η

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

 

Λ. Κηφισίας 1 –

 

11523 Αθήνα

 

Τηλ: +30 210 6475600

 

Fax: +30 210 6475628

 

Website: www.dpa.gr

 

 

 

Ανήλικοι

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, καθώς και ο ιστότοπος Grande.gr δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 13 ετών. Ως εκ τούτου, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε ανηλίκους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα νόμιμα όρια ηλικίας.

 

Σε αυτή την περίπτωση, οι ανήλικοι οφείλουν να μην κάνουν χρήση του Grande.gr και να μην παρέχουν προσωπικά δεδομένα προς εμάς.

 

Αν τυχόν υποπέσει στην αντίληψή σας, ως γονέα ή κηδεμόνα, ότι ανήλικος προέβη σε γνωστοποίηση δεδομένων του προς εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο grande@grande.gr.

Top